24Politiek - De kracht van 24 uur per dag politiek.

-
-
°
06/02/2024 - 20:40 - Door: De nieuwsredactie

Coalitieoverleg PVV, VVD en BBB besloten voor NSC

Het overleg tussen de PVV, VVD, NSC en BBB over een mogelijke coalitie is voorlopig stopgezet. NSC heeft besloten zich terug te trekken uit de gesprekken met de andere drie partijen, zo meldt partijleider Pieter Omtzigt in een e-mail aan de leden. Hij geeft aan dat de partij eerst het verslag van informateur Ronald Plasterk wil afwachten, die binnenkort met zijn eindverslag zou komen. De reden voor het stopzetten van de gesprekken is volgens Omtzigt de tegenvallende financiële situatie van de overheid. Alle vier partijen hebben recent informatie ontvangen van de ministeries hierover, wat tot schrik heeft geleid bij Omtzigt. Ondanks het stopzetten van de gesprekken blijft Omtzigt benadrukken dat NSC constructief en zorgvuldig zal meewerken aan het vormen van een regering die effectieve oplossingen biedt voor urgente problemen in het land. Hij sluit niet uit dat dit kan gebeuren door steun te verlenen aan een minderheidskabinet of een breed extraparlementair kabinet. Het lijkt erop dat Omtzigt geen kans meer ziet op een meerderheidskabinet van de vier partijen. De gesprekken tussen deze partijen begonnen al in december en er is sindsdien gezocht naar mogelijkheden voor samenwerking. De beslissing om zich terug te trekken uit de gesprekken betekent niet per se het einde van eventuele toekomstige samenwerking tussen deze partijen, maar op dit moment lijkt het erop dat NSC andere opties overweegt om effectief beleid te kunnen voeren gezien de financiële situatie van de overheid.

Het overleg tussen PVV, VVD, NSC en BBB over een coalitie is voorlopig gestopt omdat NSC zich heeft teruggetrokken vanwege de tegenvallende financiële situatie van de overheid. Partijleider Pieter Omtzigt wacht nu op het verslag van informateur Ronald Plasterk en sluit niet uit dat NSC constructieve steun zal bieden aan een minderheidskabinet of een breed extraparlementair kabinet.

+