24Politiek - De kracht van 24 uur per dag politiek.

-
-
°
23/04/2024 - 20:31 - Door: De nieuwsredactie

EU-parlement stemt in met nieuwe begrotingsregels

Het Europees Parlement heeft goedgekeurd nieuwe regels voor begrotingstekorten en staatsschulden. De meeste sociaaldemocraten stemden ook voor, ondanks de bezorgdheid van linkse Europarlementariërs dat EU-landen gedwongen worden om te veel te bezuinigen. De nieuwe begrotingsregels geven lidstaten meer tijd om hun tekort en schuld af te bouwen en ook ruimte om te investeren in bijvoorbeeld vergroening en digitalisering. Maar de regels moeten ditmaal wél worden gehandhaafd, anders dan voorheen. Het compromis verzoent strenge boekhouders als Nederland en Duitsland en soepeler rekenaars uit vooral Zuid-Europa na jarenlange onderhandelingen. Met hun vaak flinke rode cijfers en hoge schulden vreesden die laatste lidstaten hard te moeten saneren en niets over te houden om in de economie van de toekomst te steken. De ministers van Financiën van de EU-landen vonden elkaar zo moeizaam, dat haast niemand in het Europees Parlement hun wankele eensgezindheid nog op het spel durfde te zetten. Ondanks een tegenstem van onder meer de Europarlementariërs van GroenLinks en PvdA stemde het leeuwendeel van de sociaaldemocraten, net als de christendemocraten and liberalen, voor deze nieuwe regels.

Het Europees Parlement heeft ingestemd met nieuwe begrotingsregels, die lidstaten meer tijd geven om hun tekort en schuld af te bouwen en tegelijkertijd te investeren in bijvoorbeeld vergroening en digitalisering. Het compromis verzoent strenge boekhouders als Nederland en Duitsland met soepeler rekenaars uit vooral Zuid-Europa na jarenlange onderhandelingen.

+