24Politiek - De kracht van 24 uur per dag politiek.

-
-
°
09/02/2024 - 15:43 - Door: De nieuwsredactie

Nieuwe wet beschermt mensen met schulden vanaf 1 april

Vanaf 1 april 2022 worden mensen met schulden beter beschermd door de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteit incassodienstverlening. Deze wet verplicht incassodienstverleners om zich te registreren en aan kwaliteitseisen te voldoen. Hierdoor zullen schuldeisers beter geïnformeerd zijn over wat incassobureaus voor hen kunnen betekenen, aldus het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de uitwerking van de regels die bij deze wet horen. Het doel van deze wet is ook om misstanden bij incassopraktijken aan te pakken, waardoor mensen met schulden vaak nog dieper in de problemen komen in plaats van geholpen te worden. Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) benadrukt dat incassodienstverlening als dienstverlening moet worden gezien en dat misstanden en onheuse bejegening niet thuishoren in deze sector. Met deze nieuwe eisen kunnen zowel schuldeisers als schuldenaren rekenen op kwaliteit en duidelijkheid bij het afhandelen van schulden en vorderingen. De wet stelt kwaliteitseisen aan onder meer de omgang met mensen die een schuld hebben en met schuldeisers. Ook gelden er wettelijke eisen voor communicatie, transparantie, deskundigheid en integriteit. Dit moet ervoor zorgen dat mensen met schulden op een respectvolle manier worden behandeld en dat er op een professionele manier wordt omgegaan met hun financiële situatie.

Vanaf 1 april worden mensen met schulden beter beschermd door de Wet Kwaliteit incassodienstverlening, waardoor incassobureaus zich moeten registreren en aan kwaliteitseisen voldoen. De wet moet misstanden bij incassopraktijken tegengaan en zowel schuldeisers als schuldenaren kunnen rekenen op kwaliteit en duidelijkheid in het afhandelen van schulden en vorderingen.

+