24Politiek - De kracht van 24 uur per dag politiek.

-
-
°
12/04/2024 - 16:09 - Door: De nieuwsredactie

EU-landen akkoord over versoepeling regels arbeidsmigranten

Werknemers van buiten de Europese Unie die op een werkvisum in de EU verblijven, zullen binnenkort meer flexibiliteit krijgen om van baan te wisselen of een periode werkloos te zijn. De lidstaten van de EU hebben nieuwe afspraken goedgekeurd en zullen deze binnen twee jaar implementeren. Dit komt voort uit de behoefte van Europese werkgevers aan meer flexibiliteit bij het aannemen en behouden van werknemers van buiten de EU. Het vertrek van goed opgeleide of ervaren werknemers als gevolg van bijvoorbeeld een faillissement wordt gezien als een verlies voor werkgevers. Aan de andere kant werd de arbeidsmarkt ook beperkt doordat werknemers slechts voor één specifieke werkgever mochten werken en niet konden zoeken naar betere kansen. Dit heeft in het verleden geleid tot misbruik en uitbuiting van arbeidsmigranten. De nieuwe afspraken geven lidstaten echter wel de vrijheid om wetgeving in te voeren waarin staat dat werknemers met een tijdelijke werkvergunning een minimumperiode voor dezelfde werkgever moeten werken om te voorkomen dat ze direct na aanvang vertrekken.

Werknemers van buiten de EU met een werkvisum krijgen meer flexibiliteit om van baan te wisselen of tijdelijk werkloos te zijn, volgens nieuwe afspraken die binnen twee jaar worden toegepast door EU-lidstaten. Dit komt door de behoefte aan meer flexibiliteit voor Europese werkgevers en om misbruik en exploitatie van arbeidsmigranten te voorkomen.

+