24Politiek - De kracht van 24 uur per dag politiek.

-
-
°

Terms of Service

Welkom bij 24Politiek

Deze richtlijnen en regels zijn specifiek bedoeld voor content en inhoud op 24Politiek.nl

Bij toegang tot onze website gaan wij ervanuit dat je onze richtlijnen en regels hebt gelezen of akkoord gaat, stop direct met het gebruiken van onze diensten indien dit niet het geval is.

De volgende termen en logica worden toegepast op het eerstvolgende document. Termen zullen worden gebruikt in privacy statements en regels en richtlijnen danwel te benoemen Terms and Conditions, danwel te benoemen Terms of Service. Termen: "Je", "Jij", "U" worden verwezen naar U als lezer. De termen: "Wij", "We", "Ons", "24Politiek", "JvE Media" worden verwezen naar ons als bedrijf. Termen: "Partij" worden verwezen naar beide partijen, de lezer (U) en ons als bedrijf. Beide partijen stemmen in tot het gebruiken van services geleverd op digitale wijze binnen 24Politiek danwel overkoepelende partijen (JvE Media). Regels en richtlijnen dienen te worden gevolgd in samenwerking met wetten binnen Nederland.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze digitale diensten. Door gebruik te maken van diensten via 24Politiek gaat u akkoord met het gebruik maken van cookies, uw voorkeuren kunnen eenmalig worden aangegeven bij uw eerste bezoek aan onze digitale dienst. Bij een verzoek tot verwijderen van gegevens danwel Cookie data kan hiervoor worden ingestemd en heeft u het recht op inzage van uw data.

Onze online diensten maken gebruiken van Cookies met als reden: Gebruikersgemak voor u als bezoeker en voor ons als bedrijf op gebied van marketing en inzage op verkeer van en naar onze online diensten. Partners van JvE Media danwel van 24Politiek kunnen ook gebruik maken van cookies.

Licentie

Tenzij anders aangegeven, 24Politiek, JvE Media en of andere licentiehouders behouden het recht tot intellectuele eigendommen voor bepaalde materialen die worden gebruikt op 24Politiek. Alle intellectuele rechten zijn gereserveerd. Eigendommen mogen worden gebruikt met bronvermelding (24Politiek.nl) danwel de bronvermelding aangegeven bij grafische vormgevingen. Zie copyright icoon in blog. Bronvermelding moet zichtbaar zijn ten alle tijden wanneer het eigendommen getoond wordt.

Niet toegestaan is:

Deze regels en richtlijnen gaan in vanaf het moment van publiceren. (27-05-2022 12:55)

Indien delen van onze online diensten nader te benoemen 24Politiek danwel JvE Media inhoud van derden bevatten of eigen inbreng in vormen van commentaar worden deze niet gecontroleerd of bekeken. JvE Media danwel 24Politiek is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

24Politiek danwel JvE Media behouden het recht tot het bewerken danwel verwijderen van commentaar indien deze niet binnen onze richtlijnen vallen, richtlijnen beschreven in onderstaand tabel.

U als gebruiker zal geen inhoud toevoegen dat niet voldoet aan de volgende eisen:

Bij het plaatsen van commentaar geeft u automatisch aan op de hoogte te zijn van onze gestelde eisen. 24Politiek danwel JvE Media behouden ten alle tijden het recht tot het bewerken danwel verwijderen van uw inhoud zodra deze niet voldoet aan onze gegeven eisen.

Doorsturen naar ons material

De volgende organisaties zijn uitgezonderd van regels en richtlijnen als het gaat om doorsturen danwel linken naar material van 24Politiek danwel JvE Media

Deze organisaties mogen doorlinken naar onze startpagina danwel onze artikelen wanneer de link: (a) niet onderschept wordt door advertenties of traceerders; (b) niet een ongeldige samenwerking promoot; en (c) enig vorm van connectie heeft met de inhoud van de derde partij.

De volgende organisaties of individuen kunnen recht hebben op het doorsturen naar onze materialen in overleg:

Wij zullen linken toestaan wanneer: (a) de link niet ons in gevaar brengt op gebied van veiligheid danwel betrouwbaarheid; (b) de organisatie van de link geen negatieve invloed op ons heeft of danwel gehad; (c) er een compensatie tegenover staat in de vorm van valuta of danwel een bronvermelding in overleg voor 24Politiek danwel JvE Media; and (d) de link in de juiste context wordt geplaatst en er geen misinformatie wordt verspreid.

Bij interesse bij bovenstaande voorbeelden en u niet valt onder uitegzonderde organisaties dient u een lijst met de links (in URL vorm) te versturen naar ons (JvE Media). Wacht maximaal 1 tot 2 weken op reactie en volg aanwijzingen op gegeven door ons als organisatie. (Info@jvemedia.nl)

Logo's van 24Politiek danwel andere grafische vormgevingen waarbij 24Politiek danwel JvE media de rechten behoud mogen niet worden gebruikt tenzij anders aangegeven of met toestemming.

iFrames

Een iframe van 24Politiek is niet toegestaan tenzij anders aangegeven of met toestemming. Ten alle tijden zal er een bronvermelding nodig zijn tenzij anders aangegeven.

Verantwoording inhoud

Wij 24Politiek danwel JvE Media zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke schade of enige vorm van desinformatie en behouden het recht tot stilhouding. Derde partijen zijn vrij om bezwaar te maken tegen inhoud of commentaar.

Uw privacy

Uw privacy is gegarandeerd, wij (24Politiek danwel JvE Media) geven geen namen door in onze systemen. Ten alle tijden zal een unieke cijfercode worden gebruikt om te bepalen wie u bent. Interesses kunnen worden opgeslagen of onderschept worden door derde partijen voor marketing doeleinden of analytische doeleinden.

Het verwijderen van externe links

24Politiek danwel JvE Media behouden ten alle tijden het recht tot verwijderen van externe links wanneer wij vinden dat deze niet gepast zijn. Dit gaat om externe partije (derden) die links van 24Politiek gebruiken op zijn of haar online dienst(en).

wij zijn niet verantwoordelijk voor het bijhouden van onze online diensten, inhoud kan verouderd danwel niet meer correct. Wij behouden het recht om inhoud aan te passen of te verwijderen, het beschikbaar houden van inhoud valt ook onder dit recht.

Disclaimer

Wij zijn niet aansprakelijk voor acties of gevolgen wanneer deze vallen onder:

Zolang onze diensten gratis en open toegankelijk zijn, zijn 24Politiek danwel JvE Media niet aansprakelijk voor uw eigendommen danwel privacy wanneer het gaat om derde partijen.


+